Delavnice za novoletna druženja

Ideje za prednovoletne delavnice

Author: Daniela Bervar Kotolenko

Bliža se konec leta, v katerem nam je gotovo manjkalo timskega povezovanja, druženja in pristnih medosebnih stikov. Vaše ekipe v 2022 zato pospremite z lepim darilom – inspirativno delavnico glede na timski cilj, ki ga zasledujete. Delavnice so lahko celodnevne ali poldnevne, tako da jih je enostavno priključiti skupnemu kosilu ali večerji, lahko pa so izvedene tudi na daljavo. 

 

Za izboljšanje medoddelčnega sodelovanja: Lego Serious Play delavnica

V kolikor želite izboljšati dinamiko sodelovanja med oddelkoma ali med ekipami, ki so dnevno v interakcijah, a morajo mnogokrat najti skupni jezik ali učinkoviteje sodelovati, je Lego Serious Play prava delavnica za vas. Ekipe bodo s pomočjo profesionalnih Lego kock pokazale kako med seboj sodelujejo, identificirale bodo izzive in našle konstruktivne rešitve za te izzive. Izplen delavnice so novo zastavljeni cilji in konkretne ideje za implementacijo in za izboljšanje sodelovanja.. Delavnica z Lego Serious Play je polna dobre volje in smeha, a vendar tudi veliko resne igre. 


Designed by starline / Freepik

 

Za izboljšanje medosebnih odnosov in učinkovitosti: delavnica psihološka varnost in barvni tipi osebnosti

V kolikor v določeni ekipi zaznate, da bi lahko medosebni odnosi in delo potekali učinkoviteje, ste verjetno kandidati prav za to delavnico. Udeleženci rešijo poseben test in na podlagi barvnega tipa osebnosti narišejo svoje lastnosti ter jih predstavijo sodelavcem. Poznavanje osebnostnih lastnosti in značilnosti drug drugega nam dajejo povsem novo perspektivo, zbudimo medsebojno razumevanje in temu prilagodimo način komunikacije in dela. Delavnico zaključimo s temo psihološke varnosti, kjer udeleženci izvedo, zakaj je ta pomembna za nadaljnje uspehe in predlagajo konkretne spremembe za dvig zaupanja in odprtega komuniciranja v svojih ekipah.


Photo by Pixabay.com

 

Za dvig podjetnosti in inovativnega razmišljanja: mini Hackathon

Inovativna delavnica, kjer udeleženci razporejeni v manjše skupine predlagajo odgovore na trenutne izzive ali iščejo inovativne rešitve za obstoječe procese in dejavnosti. Cilj delavnice so nove ideje oziroma novi pristopi ter razvoj podjetnega razmišljanja ekip, ki bodo uživale ob ustvarjanju novih idej. Vse bo potekalo v inspirativnem duhu polnem humorja in kreativnega razmišljanja.


Photo by Pixabay.com

 

Za izboljšanje trajnostnih pristopov ESG Sustainability mini hackathon

Biti trajnosten ni več le prihajajoč trend, temveč že naša nova realnost. Opolnomočite svoje zaposlene, da bodo lahko soustvarjali trajnostne ambicije v podjetju. Zaposleni na moderiran način predlagajo inovacije, ki jih organizacija lahko uporabi za doseg nižjega ogljičnega odtisa ali z njimi krepi mentaliteto in trajnostne pristope na dolgi rok. Udeleženci bodo v majhnih skupinah povezano snovali nove ideje, cilj pa je da se predlogi pretopijo v dejansko uresničljive projekte, ki jih lahko odlično interno komuniciramo v prihodnjem letu. 


Photo by rawpixel.com – www.freepik.com

 

Za dvig osredotočenosti na kupca: Customer experience – CEX delavnica

Če se v ekipi sprašujete, kako bi za vaše produkte in storitve dvignili zadovoljstvo kupcev ali zaposlenih, potem boste izbrali delavnico za izboljšanje upravljanja z uporabniško izkušnjo (customer experience). Na delavnici na zabaven način skozi pristop design thinkinga in CEX canvasov redefiniramo produkte ali storitve na način, da bodo uporabniku bolj prijazni in v pravih točkah presegli njihova pričakovanja. Delo poteka na temelju ključnih person in kot sprehod po nakupnih in uporabniških poteh “v čevljih drugega”. Cilj delavnice je na zabaven in interaktiven način spoznati nove pristope osredotočenosti na kupca, ki jih lahko tudi naprej uporabite pri svojem delu. “Aha” momenti, empatija in kreativnost zagotovljeni! 


Photo by Artem Beliaikin from Pexels

 

Za dvig motivacije: inspirativna delavnica osnove agilnosti

Ekipa se spozna z agilno miselnostjo in agilnimi pristopi vodenja projektov ter ključnimi prednostmi agilnega dela in kdaj ga je smiselno implementirati. Skozi orodje timske retrospektive udeležence opremimo z oprijemljivim načinom za podajanje in prejemanje povratnih informacij ter timsko predlaganje sprememb. Zaključimo z uporabo še več dinamičnih agilnih orodij in skupaj poiščemo konkretne rešitve, kako dvigniti motivacijo in produktivnost.


Photo: Own Archive

 

Za snovanje strateških načrtov: Vision&strategy session

Zaključek leta zaokrožite z načrti za prihodnost. Facilitirana delavnica vas bo na igriv način popeljala k ustvarjanju vizije za nove projekte ali vas povezala za snovanje nove strategije. Ekipa bo v rekordno kratkem času prišla do strateških mejnikov, projektov in idej za prihodnje leto. Delo poteka s facilitacijskimi orodji za snovanje vizije ter modeli po katerih presojamo različne strateške projekte, cilj pa je nova ali posodobljena vizija in strategija za določen projekt ali organizacijo. 


Photo by Pixabay.com

 

Za optimizacijo procesov: Process Hack

Na vsakem procesu se skozi leta nabere plevel. Inovativna delavnica Process hack ponudi nov pristop pogleda na posamezen proces in njegovo spreminjanje. Do deset ključnih deležnikov v procesu v skupnem prostoru izriše obstoječ proces ter ga skozi prizmo izzivov in rešitev redefinira na novo, pri čemer si določi konkretne naloge. Izplen je konkreten načrt definiranih izboljšav z dorečenimi odgovornimi osebami in roki izvedbe.


Photo by  rawpixel.com – www.freepik.com

 

Za izboljšanje komunikacije: delavnica podajanja feedbacka, verbalne in neverbalne komunikacije

Zabavna delavnica kjer se skozi “tips and tricks” dajanja povratnih informacij ter razumevanja verbalne in neverbalne komunikacije naučimo učinkoviteje komunicirati. Delavnica poteka na način treninga, kjer udeleženci simulirajo konverzacije ter preizkušajo različne tehnike. Veliko smeha, inspiracije in dobre volje na delavnici omogoči tudi odličen končni rezultat –  uspešnejša komunikacija, večje medsebojno razumevanje in boljši odnosi. 


Photo by wayhomestudio – www.freepik.com

 

Za snovanje novih agilnih HR projektov: HR hack

Razvoj kadrovskih projektov se vedno bolj naslanja na pristop Design Thinking, saj je ta odličen za snovanje projektov in produktov, ki so osredotočeni na potrebe, želje in bolečine zaposlenih ter razviti v tesnem sodelovanju z njimi. Takšni izdelki nikoli ne postanejo sami sebi namen, saj so ustvarjeni po predlogih zaposlenih in jim posledično pisani na kožo. Na delavnici po Design thinking postopku razvijemo ali transformiramo enega ali več vaših HR projektov, jih z agilnimi orodji spremenimo in poiščemo konkretne izboljšave. Tovrstno spoznanje pristopa omogoča udeležencem uporabo tudi pri nadaljnjem snovanju novih projektov. 


Photo by rawpixel.com – www.freepik.com

 

Za skok v agilni način dela: Agile HR

Kadrovski oddelki postajajo in so ključno gonilo sprememb v organizaciji, zato je delavnica namenjena opolnomočenju ekip z osnovami agilnosti in agilnimi načini dela ter orodji. Cilj delavnice je, da metode agilnosti, različna orodja in kdaj jih aplicirati razumemo v teoriji in nastavimo tudi v praksi ter si takoj olajšamo nadaljnje delo.


Photo by cottonbro from Pexels

 

Za ohranjanje povezanosti timov: Virtualni teambuilding z unboxingom

Se letos ne boste mogli dobiti v živo, pa bi vseeno radi učvrstili ekipni duh ini pristni stik v ekipah? Na voljo so različni virtualni teambuildingi in druženja, kjer skozi različne interaktivne igre, kvize in motivacijske pristope ekipo povežemo, se nasmejimo ob dosežkih in anekdotah ter zaključimo z odpiranjem daril, ki jih udeleženci prejmejo na dom predhodno. Za konec se skupaj posladkamo ali nazdravimo pred ekrani z dobrotami, ki smo jih prejeli v darilni škatli. 


Pixabay.com

 

Za večjo povezanost s podjetjem: Brand sprint

Iz abstraktne ideje o blagovni znamki v konkretne značilnosti, ključne vrednote in namen podjetja – in do vašega odgovora na ZAKAJ? Simona Sineka. Takšna uskladitev in “počlovečenje” podjetja bo utrdila lojalnost in omogočila lažje nadaljnje odločitve pri delu. Super delavnica v obliki 3-urnega sprinta ima odličen povezovalni in informacijski efekt tudi za novonastale ekipe ali kombinacije novozaposlenih v vzpostavljenih ekipah. 


Photo by Waewkidja – www.freepik.com

 

Ne glede na to, kateri cilj zasledujete, je ključnega pomena, da je delavnica odlično facilitirana. To pomeni, da je izvedena interaktivno, na temelju psihologije učenja in napredka ter spodbuja medsebojno sodelovanje, saj skupine dosežejo več kot posamezniki. Izvedba – kako je nekaj narejeno – namreč močno vpliva na rezultat in zato je facilitacija prava super moč ekipe Edutrain.me. Pišite nam na info@edutrain.me in z veseljem povemo še več.