processhack

Meetup: Optimizacija HR Procesov

Gostje bodo predstavili področja optimizacije in digitalizacije HRM procesov, ki med drugim zajemajo kadrovski, registracijski in plačni informacijski sistem. Spregovorili bodo o tem, kako pomemben je človeški faktor pri kreiranju novih, optimalnih operativnih in digitalnih rešitev na področju HR. Univerzalne rešitve ni in sogovorci bodo razložili, kako pomembna je prilagoditev rešitev in novih sistemov vsakemu podjetju posebej in celotnim procesom v tem podjetju.